2,950,000 1,050,000 

  • Phom giày nhỏ
  • Nên chọn lên 0.5 tới 1 size