2,950,000 1,050,000 

  • Lưu ý phom giày nhỏ, nên cần chọn tăng size lên 0.5 đến 1 size