3,350,000 2,099,000 

Lưu ý:

  • Hàng thanh lý sập sàn
  • Không áp dụng đổi trả